การเฝ้าระวังความเอียง การก่อตั้ง และช่องห่างของอากาศ

ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี เราได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการที่หลากหลายภายใต้ข้อกำหนดการจัดการความคงสภาพของโครงสร้างด้วยการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการเฝ้าระวังการขนส่งทางสิ่งแวดล้อมในสินค้านอกพื้นดินที่คงสภาพ

 

ด้วยการปรับ นโยบายแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยนอกชายฝั่งในปี 2015  ให้เป็นปัจจุบัน เราให้บริการสนับสนุนที่จำเป็นในการรับรองว่ากรณีความปลอดภัย (กำหนดการที่ 6) ของคุณนั้นเป็นไปตามพารามิเตอร์การโหลดทางสิ่งแวดล้อม

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทีมสำรวจในพื้นที่ของคุณวันนี้

ติดต่อเรา