ค่านิยมของเรา

เราให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของเราในฐานะหนึ่งในบริษัทสำรวจที่มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ และเน้นนวัตกรรมมากที่สุด ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก และเรามีความภาคภูมิใจในค่านิยมหลักในทุกการบริการที่เราสรรค์สร้าง

  • สุขภาพและความปลอดภัย ของพนักงานของเรา ของลูกค้าของเรา และของทรัพย์สินของพวกเขาคือปัจจัยหลักของเรา เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้บุคลากรและกับคนที่ทำงานร่วมกับเราต้องได้รับอุบัติเหตุและสุขภาพทรุดโทรม เราจัดโครงการฝึกอบรมและจัดเตรียมเครื่องมือให้กับบุคลากรของเราได้นำไปใช้ในการทำงานอย่างปลอดภัย ในการป้องกันอุบัติเหตุ และปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื่น
  • การประกันคุณภาพ คือหัวใจของการบริหารของเรา ระบบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่มุ่งเน้นให้บุคลากรของเราปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของความแม่นยำ ของการบริการ และการเพิ่มมูลค้าให้กับโครงการของคุณ
  • เราให้ความสำคัญกับ ความยั่งยืนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่เราปฏิบัติงาน เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเรา สนับสนุนซัพพลายเออร์ของเราให้ดำเนินแนวทางเช่นเดียวกับเรา และมั่นใจว่าทุกกระบวนการเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกื้อหนุนต่อสิ่งแวดล้อมของโลก
  • จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ด้วยนิสัยติดตัวของเราในฐานะธุรกิจครอบครัวท เราจึงคาดหวังให้คนของเราสร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ ประพฤติอย่างสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจกับผู้อื่น และรักษาวัฒนธรรมของความรับผิดชอบ เราให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดเอาไว้ใน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และหุ้นส่วนของเราปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  • ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เป็นส่วนสำคัญต่อโมเดลธุรกิจของเรา และเรามุ่งมั่นอยู่เสมอที่จะสร้างความแตกต่างเชิงบวกต่อชุมชนที่เราทำงานด้วย ด้วยการว่าจ้างและพัฒนาคนในพื้นที่ ทำงานกับหุ้นส่วนลูกโซ่ในพื้นที่ และสนับสนุนให้พนักงานของเราปรับใช้และสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมให้พวกเขาสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนของพวกเขาเอง
  • การพัฒนาส่วนบุคคล เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากไร้ซึ่งคนที่เป็นมืออาชีพ มีคุณภาพสูง และทำงานเป็นทีมที่ทำงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ธุรกิจของเราไม่มีทางดำเนินต่อไปได้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมเปิดที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคลและความสมดุลของการทำงาน-ชีวิตส่วนตัว ด้วยการปฏิบัติกับพนักงานทุกคนด้วยความสุจริตใจ ความรักใคร่ และความเคารพ
  • นวัตกรรม เป็นปัจจัยที่ทำให้เรานำหน้าในการแข่งขันอยู่เสมอ การปรับใช้เทคโนโลยี ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรฐานสมัยใหม่ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทำให้ธุรกิจของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า เราผลักดันให้ผู้คนตั้งคำถามกับความคิดเดิม ๆ และสนับสนุนการบริการที่เป็นรูปธรรมผ่านแนวทางที่มีโครงหลักของนวัตกรรม การทดสอบ และการแบ่งปันความคิดใหม่ ๆ